Om mig

Som föreläsare vill jag beröra. Min övertygelse är att om åhörarna får skratta emellanåt trots att budskapet är allvarligt så lyssnar man bättre. Humor är en bristvara på många arbetsplatser. Skrattet sammanför oss människor och vi arbetar bättre tillsammans om vi kan ha roligt under tiden.

Alla människor har sin livshistoria, de flesta har upplevt något svårt under sin livstid och jag tror om vi delgav våra svårigheter så skulle förståelsen öka oss människor emellan.

Min egen livshistoria är, att två av mina fyra döttrar är i himmelen, den ena dog som barn och den andra som vuxen kvinna. Men jag har två underbara döttrar på jorden som är guld värda.

Man ska vara rädd om sig själv så länge man har sig.

Eftersom jag fullständigt älskar citat avslutar jag med ett.

”Ge mig gåvan att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.” – Reinhold Niebuhr