Föreläsningar

Under tjugfem år har jag haft den stora förmånen att få föreläsa för större och mindre grupper. Varje föreläsningsuppdrag är unikt, både när det varit 1 300 eller 15 åhörare.  Tillsammans blir det ca 400 000 människor runt om i Sverige och några enstaka uppdrag utomlands.

Min utbildning är en fil.kand. samt coachutbildning ICF.

Våga mer, än du törs!

 • om självkänsla & stolthet
 • om kommunikation
 • om hur vi ska få tiden att räcka till
 • om hur vi kan undvika energitjuvar såsom missförstånd, missnöje och oro
 • om hur vi ska finna balansen i livet
 • om hur vi kan starta lugn- och rosystemet

Den Goda arbetsplatsen!

 • konsten att samarbeta
 • att bli uppmärksam på sitt kroppsspråk
 • det svåra samtalet
 • retorikens grunder
 • att kunna argumentera rätt
 • om frågeteknik
 • att hantera stress

Så lyckas du som kollega  – i teamet

 • Vad skapar konflikter?
 • Tar du ansvar bara för ditt eget eller för helheten?
 • Hur reagerar du på stress?
 • Får alla vara duktiga?
 • Hur kan ni hjälpa varandra?

Så lyckas du som kollega har jag haft som öppen föreläsning i tretton städer runt om i Sverige i samarbete med Lära för Livet under 2015-2016.

Inspirationsföreläsning!

 • med innehåll vad Du/Ni önskar

”Vi lever alla under samma himmel, men vi har inte samma horisont.” – Konrad Adenauer

Samtliga föreläsningar blandas av både skratt & allvar.